โครงการค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำ พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 04 กันยายน 2018 เวลา 01:26 น.

โครงการค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำ


วันที่ 2 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ได้จัดทำโครงการค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำ โดยสภาเด็กและเยาวชนตำบลโพนทอง โดย นางสาวนิศากร ไกรสร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง เป็นประธานในพิธีเปิด กล่าวรายงานโดย สภาเด็กและเยาวชนตำบลโพนทอง เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำ เป็นการพัฒนาเยาวชน ให้มีสุขภาวะที่ดีพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างกลุ่มแกนนำเยาวชน ที่มีศักยภาพสอดรับการพัฒนาเด็กให้มีคุณภาพที่ดี มีภาะผู้นำในอนาคต เข้าร่วม  จำนวน 50 คน (ชมคลิป)

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 12 กันยายน 2018 เวลา 07:12 น.