Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

นายก อบต.โพนทอง

ส่วนการคลัง

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

เริ่มใช้ 23 พฤศจิกายน 2552
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterสถิติวันนี้86
mod_vvisit_counterสถิติวานนี้137
mod_vvisit_counterสถิติสัปดาห์นี้86
mod_vvisit_counterสถิติเดือนนี้6217
mod_vvisit_counterสถิติทั้งหมด706245
ขอบคุณที่ท่านมาเยือน
ประเพณีและวัฒนธรรม
ประเพณีและวัฒนธรรม

ประเพณีและวัฒนธรรม

ประเพณีฮีตสิบสอง
ฮีตสิบสอง
เป็นประเพณีการทำบุญในวันสำคัญทางศาสนาและเทศกาลสำคัญของแต่ละเดือน  ซึ่งเป็นประเพณีของคนชาวอีสาน รวมทั้งผู้ไทยเรณูนคร  ที่ได้ยึดถือและสืบทอดกันมายาวนาน ได้แก่
1.   เดือนอ้าย ประเพณีงานบุญเข้ากรรม เป็นการเข้าอยู่ปริวาสกรรมปฏิบัติธรรมกัมมัฏฐานของพระภิกษุสงฆ์ เพื่อชำระจิตใจที่มัวหมอง  ปลดเปลื้องจากอาบัตการทำบุญในการช่วยเข้าปริวาสกรรมถือว่าเป็นบุญกุศลยิ่ง
2.  เดือนยี่ ประเพณีบุญคุณลาน   เป็นการทำบุญสู่ขวัญข้าวที่เก็บเกี่ยวและนวดเสร็จแล้ว  เพื่อบวงสรวงเจ้าแม่โพสพ ก่อนจะขนข้าวขึ้นสู่ยุ้งฉาง
3.  เดือนสาม ประเพณีบุญข้าวจี่  เป็นการทำบุญตามความเชื่อที่ว่า  เมื่อสมัยพุทธกาล  นางปุณณะทาสี  เป็นสาวใช้ในเรือนเศรษฐีแห่งหนึ่ง  ทราบข่าวว่าพระพุทธเจ้าเพื่อถวาย  เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จผ่านมา  นางคิดว่าถ้าถวายปั้นข้าวสาลีจี่  กลัวพระพุทธเจ้าจะโยนทิ้งไม่อยากฉัน  พระพุทธเจ้าทรงรู้ได้โดยจิต  จึงให้พระอานนท์ปูอาสนะลงบนพื้นแล้วทรงเสด็จอาสน์  นางปุณณะทาสีจึงได้ถวายแป้งข้าวสาลีจี่นั้นแด่พระองค์  พระองค์ทรงเทศนาธรรมจนนางปุณณะทาสีบรรลุโสดาบัน  ต่อมาไปปฎิบัติธรรมจนได้เป็นพระอริยะบุคคล
ประเพณีบุญข้าวจี่   ในท้องที่อำเภอเรณูนคร  ตำบลเรณูใต้ได้สืบทอดประเพณีนี้โดยถือเป็นประเพณีประจำตำบลเรณูใต้ 
ประเพณีเปิดประตูเล้าสู่ขวัญข้าว   (ประตูฉางข้าว)  ประเพณีเปิดประตูเล้าสู่ขวัญข้าว  เป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาช้านาน  เชื่อกันว่าการบูชา-สู่ขวัญข้าวหลังเก็บเกี่ยวและนำข้าวขึ้นยุ้งฉางแล้ว  จะทำให้ข้าวปลาอุดมสมบูรณ์ตลอดไปในท้องที่อำเภอเรณูนคร 
4.   เดือนสี่ ประเพณีงานบุญพระเวสหรือเทศน์มหาชาติ   เป็นการทำบุญตามความเชื่อที่ว่า  การได้ฟังเทศนามหาชาติ  ซึ่งเป็นเรื่องราวของเวสสันดรชาดกเมื่อครั้งพระพุทธเจ้าเสวยชาติเป็นพระเวสสันดรจบลงในวันเดียวจะมีบุญอานิสงส์มาก
5.   เดือนห้า ประเพณีงานสงกรานต์   เป็นการทำบุญตักบาตร  สรงน้ำพระรดน้ำผู้สูงอายุ  เพื่อให้ได้รับความร่มเย็นและเป็นศิริมงคลแก่ตนเอง  ประเพณีสงกรานต์ในอำเภอเรณูนคร  ได้จัดสืบทอดกันมาเป็นประจำทุกปี  โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งให้การสนับสนุนและเข้าร่วมกิจกรรม
6.   เดือนหก ประเพณีงานบุญบั้งไฟ  เป็นการทำบุญก่อนจะถึงฤดูการทำนาซึ่งเชื่อกันว่า  การจุดบั้งไฟเป็นการบูชาพระยาแถนที่อยู่บนสรวงสวรรค์  เพื่อบันดาลให้ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาล
7.   เดือนเจ็ด ประเพณีงานบุญชำฮะ  เป็นการทำบุญชำระล้างสิ่งที่เป็นเสนียดจัญไร  อันทำให้เกิดความเดือดร้อนแก่บ้านเมือง
8.  เดือนแปด ประเพณีบุญเข้าพรรษา  เป็นการทำบุญในเทศกาลวันสำคัญทางพุทธศาสนา  เพื่อถวายผ้าอาบน้ำฝนและเทียนพรรษา   ซึ่งเป็นประเพณีสืบทอดมาแต่ครั้งพุทธกาล  ถือว่าเป็นกุศลยิ่ง
9.  เดือนเก้า ประเพณีงานบุญข้าวประดับดิน  เป็นการทำบุญตักบาตร  และนำอาหารหวาน คาว หมากพลู  บุหรี่  ห่อ ด้วยใบตอง  วางไว้ตามต้นไม้  แขวนไว้ตามกิ่งไม้หรือใส่ไว้ตามศาลเจ้าเทวาลัย  เพื่ออุทิศให้แก่ญาติที่ล่วงลับไปแล้ว
10.  เดือนเก้า ประเพณีงานบุญข้าวสากหรืสลากภัต  เป็นการทำบุญให้เปรตโดยแท้ระยะห่างจากบุญข้าวประดับดิน  15  วัน
11.  เดือนสิบเอ็ด ประเพณีบุญออกพรรษา  เป็นการทำบุญในเทศกาลวันสำคัญทางศาสนา
12.  เดือนสิบสอง ประเพณีบุญกฐิน  เป็นการทำบุญในเทศกาลหลังจากพระสงฆ์ออกจากการจำพรรษา  ซึ่งพระพุทธเจ้าประกาศให้เป็นช่วงกาลกฐินหลังออกพรรษาเพียงเดือนเดียวเท่านั้นในหนึ่งปี
ประเพณีการแต่งงาน

คองสิบสี่สำหรับพระสงฆ์องค์เจ้า

1. ให้พระสงฆ์เจ้าเรียนธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า
2. ให้ปฏิบัติกุฏิวิหาร ปัดตาด กวาดถู อย่าให้วัดวาเศร้าหมอง
3. ให้ปฏิบัติตามศรัทธาชาวบ้าน  นิมนต์ทำบุญให้ทาน  บวช สรง
4. ถึงเดือนแปดให้เข้าพรรษา  สามเดือน
5. ออกพรรษาแล้วเข้าปริวาสกรรม  และออกกรรม
6. ให้เที่ยวบิณฑบาตตามบ้านน้อยบ้านใหญ่  อย่าให้ขาด
7. ให้สวดมนต์ภาวนาทุกคืนทุกวัน  อย่าขาด
8. ถึงวันพระ  14-15 ค่ำ ให้ประชุมกันทำอุโบสถสังฆกรรมอย่าขาด
9. ถึงเทศกาลปีใหม่  ทายกไหว้ขี่วอ  แห่น้ำไปทรงพระพุทธรูปและพระธาตุเจดีย์
10. ศักราชปีใหม่  พระเจ้าแผ่นดินไหว้พระให้สรงน้ำในราชวัง  และบายศรีพระสงฆ์เจ้า
11. ศรัทธาชาวบ้านเข้านิมนต์สิ่งใด  ไม่ผิดพระธรรมวินัย  ก็ให้ปฏิบัติตาม
12. เป็นสมณะให้พร้อมกันสร้าง  วัดวาอาราม  พระธาตุเจดีย์
13. ให้รับทานของทายก คือ สังฆทาน  หรือสลากภัตต์  เป็นต้น
14. พระเจ้ามหาชีวิต เสนาข้าราชการ  มีศรัทธานิมนต์มาประชุมกันในสิบใดแห่งหนึ่ง  ในวันเดือนสิบเอ็ดเพ็งเป็นกาละอันใหญ่ อย่าขัดขืน
หมายเหตุ คองสิบสี่ประการนี้  สำหรับพระสงฆ์ เป็นหลักใหญ่ของพระราชบัญญัติคณะสงฆ์

คองสิบสี่ข้อ กฎหมายสำหรับคนทั่วไป
1. เมื่อข้าวกล้าเป็นหมากเป็นฮวงอย่าฟ้าวกิน ทำบุญให้ทานแก่ผู้มีศีลก่อนจึงกิน
2. อย่าโลภ ตาย่อย  ตาชั่ง อย่าจ่ายเงินแดง แบ่งเงินด้วง และอย่ากล่าวคำ
3. เมื่อจะขึ้นเฮือนนั้นให้ล้างตีนก่อนจึงขึ้น
4. เมื่อถึงวันศีล 7-8-14-15 ค่ำ ให้สมมา (ขอขมา) ก้อนเส้า แม่คีไฟ หัวบันได ประตู ที่ตนอาศัยอยู่ทุกวันคืน
5. เมื่อจะนอนให้เอาน้ำล้างตีนก่อนจึงนอน
6. ถึงวันพระให้เอาดอกไม้ธูปเทียนสมมา (ขอขมา) ผัวแห่งตน ถึงวันอุโบสถให้เอาดอกไม้ธูปเทียน  ไปเคนพระสงฆ์เจ้า
7. ถึงวันศีลดับ ศีลเพ็งมานั้น  ให้นิมนต์พระสงฆ์เจ้ามาสูตรมงคลเฮือน และทำบุญตักบาตรถวายทาน
8. เมื่อพระภิกษุมาบิณฑบาตนั้น อย่าให้เพิ้นคองถ้า เวลาใส่บาตรก็อย่าซูนบาตร
9. อย่ากั้งฮ่ม อย่าเอาผ้าปกหัว อย่าอุ้มลูก อย่าถือเครื่องศาสตราอาวุธ
10. เมื่อพระภิกษุปริวาสกรรม  ซำฮะเบื้องต้นแล้ว ให้แต่งขันดอกไม้ ธูปเทียน  และเครื่องอัฐบริขารไปถวาย
11. เมื่อพระภิกษุสงฆ์กายมา ให้นั่งลงยอมือไหว้ก่อนเจรจา
12. อย่าเหยียบเงาภิกษุผู้มีศีลบริสุทธิ์
13. อย่าเอาอาหารเงื่อนตนกินแล้วไปทานให้แก่พระสงฆ์เจ้าและเอาไว้ให้ผัวกิน  จะเป็นบาป
14. อย่าเสพเมถุน  กามคุณ  ในวันศีล วันเข้าพรรษา วันมหาสงกรานต์ ถ้าดื้อเฮ็ดได้ลูกได้หลานมาจะบอกยาก จะสอนยาก

 

 


ตราสัญลักษณ์

ปลัด อบต.โพนทอง

นางสาวนิศากร  ไกรสร

สำนักงานปล้ด

แสดงความคิดเห็น

ท่านคิดว่าอบต.โพนทองควรพัฒนาด้านใดบ้าง
 

แบบสำรวจความพึงพอใจ

แบบสำรวจความพึงพอใจในรายละเอียดข้อมูลที่ได้จากเว็บไซต์ ภาพรวมทั้งหมดของเว็บไซต์
 

จำนวนผู้กำลังเยี่ยมชม

เรามี 21 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Top 10 Best Product in Computers and Accessories 2017 Top 10 Best Product in Sports and Outdoors in 2017 Top 10 Best Products in Home and Decors For 2017 TOP 10 Best Product In CLOTHING AND SHOES For 2017