Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

นายก อบต.โพนทอง

ส่วนการคลัง

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

เริ่มใช้ 23 พฤศจิกายน 2552
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterสถิติวันนี้90
mod_vvisit_counterสถิติวานนี้137
mod_vvisit_counterสถิติสัปดาห์นี้90
mod_vvisit_counterสถิติเดือนนี้6221
mod_vvisit_counterสถิติทั้งหมด706249
ขอบคุณที่ท่านมาเยือน
ประวัติหมู่บ้านเหล่าสำราญ
ประวัติหมู่บ้านเหล่าสำราญ

ประวัติหมู่บ้านเหล่าสำราญ

บ้านเหล่าสำราญ แบ่งออกเป็น ๒ หมู่ คือ หมู่ ๓,๘ เดิมชื่่อว่าบ้านเหล่าตาเปียก หรือบ้านโนนสวรรค์แก้ว สันนิษฐานว่าตั้งขึ้นมาประมาณ พ.ศ. ๒๔๐๖ ลักษณะที่ตั้งหมู่บ้านเป็นโนนสูง มีป่าไม้เบญจพรรณขึ้นเป็นป่าละเมาะ มีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจ ชาวบ้านมีความรัก ความสามัคคีกัน โดยยึดหลักความพอเพียงตามพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการดำรงชีวิต จนมาถึงปี พ.ศ. ๒๕๕๓ บ้านเหล่าสำราญ หมู่ที่ ๓ ได้รับรางวัล หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อยู่เย็นเป็นสุข จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เป็นรางวัลที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับชาวบ้านเหล่าสำราญ หมู่ที่ ๓ อย่างยิ่ง ทำให้ชาวบ้านมีขวัญและกำลังใจที่จะพัฒนาหมู่บ้านให้มีความเข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได้ จึงร่วมกับองค์กรภาครัฐ จังตั้งบ้านเหล่าสำราญ หมู่ที่ ๓ เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมผู้ไทยเรณูนคร (Home Stay) เพื่อเผยแพร่เอกลักษณ์วัฒนธรรมและประเพณี ของชาวบ้านเหล่าสำราญ หมู่ที่ ๓ เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาและได้สัมผัสวิธีชีวิตของชาวบ้านเหล่าสำราญ หมู่ที่ ๓ ด้วยตนเอง

หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมผู้ไทยเรณูนคร (Home Stay)

เริ่มก่อตั้ง เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งได้นำเอาปรัชญา  แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต คือหลัก คติพจน์ ๙ ประการ ได้แก่ ๑. ปลอดภัยในชีวิต ๒. เศรษฐกิจพอเพียง ๓.อยู่เคียงธรรมชาติ ๔.ออมวันละบาท ๕.บ้านสะอาดเรียงราย ๖.อบายมุขละลด ๗.ธรรมะสุขหลาย ๘.ทำบัญชีรับจ่าย ๙.ออกกำลังกายทุกยาม เป็นหลักนำไปสู่การเป็นชุมชนที่เข้มแข็ง โดยมีการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนตลอดไป ชาวบ้านเหล่าสำราญ ได้ดำเนินชีวิตสืบทอดมาจากบรรพบุรุษมาจนถึงปัจจุบัน  มีขนบธรรมเนียมประเพณีและวิถีชีวิตที่แสดงถึงความเป็นชนเผ่าผู้ไทย ที่โดดเด่นก็คือ การแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์ มีภาษาเป็นของตนเอง มีศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ คือการฟ้อนรำผู้ไทย

วัฒนธรรมการฟ้อนรำผู้ไทย

เป็นการฟ้อนต้อนรับผู้ที่มาเยือน เป็นท่าที่ดัดแปลงมาจากการ เดิน บิน เต้น ของสัตว์ เช่น นก กา เสือ จระเข้ ฯลฯ ขณะที่ฟ้อนรำ ชาย หญิง ห้ามถูกเนื้อต้องตัวกัน เพราะชาวผู้ไทยนั้น นับถือผี หากถูกเนื้อต้องตัวกัน จะผิดผี

ประเพณีบายศรีสู่ขวัญ (ผูกข้อต่อแขน)

การบายศรีสู่ขวัญเริ่มมีมาตั้งแต่โบราณ เป็นการทำพิธีเรียกขวัญให้กลับมาอยู่กับตัว ให้ขวัญเป็นที่คอยดูแลประคับประคองชีวิตให้มีจิตใจเข้มแข็ง มีความปลอดภัย เพื่อความเป็นศิริมงคล พราหมณ์จะเป็นผู้สวดชุมชนเทวดา จุดธูปเทียน ผู้สวดจะเชิญขวัญ และให้เจ้าของขวัญ ผู้สวดจะสวดอวยพร จากนั้นก็ผูกข้อมือ ก็เป็นอันว่าเสร็จพิธี 


ตราสัญลักษณ์

ปลัด อบต.โพนทอง

นางสาวนิศากร  ไกรสร

สำนักงานปล้ด

แสดงความคิดเห็น

ท่านคิดว่าอบต.โพนทองควรพัฒนาด้านใดบ้าง
 

แบบสำรวจความพึงพอใจ

แบบสำรวจความพึงพอใจในรายละเอียดข้อมูลที่ได้จากเว็บไซต์ ภาพรวมทั้งหมดของเว็บไซต์
 

จำนวนผู้กำลังเยี่ยมชม

เรามี 18 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Top 10 Best Product in Computers and Accessories 2017 Top 10 Best Product in Sports and Outdoors in 2017 Top 10 Best Products in Home and Decors For 2017 TOP 10 Best Product In CLOTHING AND SHOES For 2017