Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

นายก อบต.โพนทอง

ส่วนการคลัง

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

เริ่มใช้ 23 พฤศจิกายน 2552
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterสถิติวันนี้80
mod_vvisit_counterสถิติวานนี้137
mod_vvisit_counterสถิติสัปดาห์นี้80
mod_vvisit_counterสถิติเดือนนี้6211
mod_vvisit_counterสถิติทั้งหมด706239
ขอบคุณที่ท่านมาเยือน
ยินดีต้อนรับ..สู่..องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง
โครงการพัฒนางานและระบบเอกสาร พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปี 2561 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2018 เวลา 07:42 น.

โครงการพัฒนางานและระบบเอกสาร พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปี 2561


วันที่ 21 กันยายน 2561 เวลา 09.00  น. องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง  ได้จัดทำโครงการพัฒนางานและระบบเอกสาร ของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปี 2561 เพื่อพัฒนางานและระบบเอกสารให้มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพมากขึ้นและนำมาพัฒนางานให้ดีกว่าเดิม โดยคณะกรรมการจากภายนอก ประชาชนผู้มารับบริการ เป็นผู้ประเมิน โดยประเมิน การจัดเรียงเอกสาร ความเป็นระเบียบ การนำเสนอ การพัฒนางานที่รับผิดชอบ การจัดทำผังการปฏิบัติงาน การจัดทำแผ่นพับ วิสัยทัศน์ในการให้บริการ การต้อนรับผู้มาติดต่อราชการ จำนวน 28 คน (ชมคลิป)

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 16 ตุลาคม 2018 เวลา 03:16 น.
 
โครงการหน้าบ้านสวย หลังบ้านสวน ในบ้านงามตา PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2018 เวลา 06:39 น.

โครงการหน้าบ้านสวย หลังบ้านสวน ในบ้านงามตา


วันที่ 20 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น.องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง  ได้ทำพิธีมอบรางวัล โครงการหน้าบ้านสวย หลังบ้านสวน ในบ้านงามตา ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยจัดประกวดหมู่บ้าน ในเขตตำบลโพนทอง 8 หมู่บ้าน เพื่อปลูกจิตสำนึกในเรื่องการรักษาสภาพแวดล้อมของชุมชน ปรับปรุงภูมิทัศน์ในหมู่บ้านให้น่าอยู่ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและขับเคลื่อน มีจิตอาสาในการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยมีคณะกรรมการออกตรวจประเมินหมู่บ้านทุกหมู่บ้านในเขตตำบลโพนทอง พร้อมมอบรางวัลการประกวดหมู่บ้านให้กับหมู่บ้านที่ชนะการประกวด ดังนี้

1.บ้านเหล่าสำราญ หมู่ที่ 8 ได้รับรางวัลชนะเลิศ

2.บ้านดงมะเอก หมู่ที่ 6 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1

2.บ้านหนองลาดควาย หมู่ที่ 7 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2

จำนวน 80 คน (ชมคลิป)

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2018 เวลา 07:54 น.
 
โครงการค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 04 กันยายน 2018 เวลา 01:26 น.

โครงการค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำ


วันที่ 2 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ได้จัดทำโครงการค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำ โดยสภาเด็กและเยาวชนตำบลโพนทอง โดย นางสาวนิศากร ไกรสร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง เป็นประธานในพิธีเปิด กล่าวรายงานโดย สภาเด็กและเยาวชนตำบลโพนทอง เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำ เป็นการพัฒนาเยาวชน ให้มีสุขภาวะที่ดีพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างกลุ่มแกนนำเยาวชน ที่มีศักยภาพสอดรับการพัฒนาเด็กให้มีคุณภาพที่ดี มีภาะผู้นำในอนาคต เข้าร่วม  จำนวน 50 คน (ชมคลิป)

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 12 กันยายน 2018 เวลา 07:12 น.
 
โครงการบ้านพอเพียงชนบท ประจำปีงบประมาณ 2561 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 12 กันยายน 2018 เวลา 07:12 น.

โครงการบ้านพอเพียงชนบท ประจำปีงบประมาณ 2561


วันที่ 12 กันยายน 2561 เวลา 09.30  น. สภาองค์กรชุมชนตำบลโพนทอง กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโพนทอง ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง  ได้ทำพิธีมอบบ้าน โครงการบ้านพอเพียงชนบท ประจำปีงบประมาณ 2561  โดยพันตำรวจเอกวรเพชร เพชรบรม ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรอำเภอเรณูนคร เป็นประธานในพิธีมอบบ้าน กล่าวรายงานโดย นายทองดี แสนลัง ประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลโพนทอง โดยได้รับการอนุมัติงบประมาณจาก สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อเป็นการก่อสร้างที่อยุ่อาศัย ปรับปรุง ซ่อมแซม ที่อยู่อาศัยให้กับผู้ด้อยโอกาส ให้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองอย่างมั่นคง ปลอดภัย โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ดังนี้ 1. สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จำนวน 5 หลังคาเรือน งบประมาณ 95,000 บาท 2. สภาองค์กรชุมชนตำบลโพนทอง งบประมาณ 2,000 บาท 3. สถานีตำรวจภูธรอำเภอเรณูนคร งบประมาณ 15,220 บาท เข้าร่วมมอบบ้าน  จำนวน 30 คน (ชมคลิป)

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2018 เวลา 06:39 น.
 
โครงการตรวจคัดกรองสารเคมีตกค้างในเลือดเกษตรกรผู้ใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2018 เวลา 07:58 น.

โครงการตรวจคัดกรองสารเคมีตกค้างในเลือดเกษตรกรผู้ใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช


วันที่ 30 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ได้จัดทำโครงการตรวจคัดกรองสารเคมีตกค้างในเลือดเกษตรกรผู้ใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช ประจำปีงบประมาณ 2561 พันตรีผดุง ทิพย์วงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง กล่าวรายงานโดย ว่าที่ร้อยเอกธนาวุฒิ ศรีอินทร์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง โดยประชาชนส่วนใหญ่ในเขตพื้นที่ตำบลโพนทองทำอาชีพเกษตรกรรม ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยสนใจเกี่ยวกับความปลอดภัยของตนเองมากนัก ยังขาดความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัย การใช้สารเคมีปราบศัตรูพืช สารเคมีเหล่านั้นมีพิษปั่นทอนสุขภาพของเกษตรกร   เพื่อให้ประชาชนรู้จักการป้องกันสารเคมีตกค้างในเลือดว่ามีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนหรือว่าปกติ และเฝ้าระวังด้านสุขภาพของเกษตรกรและประชาชนกลุ่มเสี่ยง ได้รับการสนับสนุนการตรวจจากโรงพยาบาลเรณูนคร    เข้าร่วม  จำนวน 100 คน (ชมคลิป)

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 04 กันยายน 2018 เวลา 01:46 น.
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 5 จาก 29

ตราสัญลักษณ์

ปลัด อบต.โพนทอง

นางสาวนิศากร  ไกรสร

สำนักงานปล้ด

แสดงความคิดเห็น

ท่านคิดว่าอบต.โพนทองควรพัฒนาด้านใดบ้าง
 

แบบสำรวจความพึงพอใจ

แบบสำรวจความพึงพอใจในรายละเอียดข้อมูลที่ได้จากเว็บไซต์ ภาพรวมทั้งหมดของเว็บไซต์
 

จำนวนผู้กำลังเยี่ยมชม

เรามี 20 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Top 10 Best Product in Computers and Accessories 2017 Top 10 Best Product in Sports and Outdoors in 2017 Top 10 Best Products in Home and Decors For 2017 TOP 10 Best Product In CLOTHING AND SHOES For 2017